ABRO BATTERY TERMINAL PROTECTOR – sprej za zaštitu akumulatora BP 675 142 gr

560.00 рсд

ABRO BATTERY TERMINAL PROTECTOR – sprej za zaštitu akumulatora BP 675 142 gr

ABRO Sprej za zaštitu akumulatora pruža zaštitnu barijeru koja sprečava korodiranje akumulatora i kablovskih spojnica, Samim tim produžuje vek trajanja akumulatora i sprečava otežano startovanje.

UPUTSTVO:

Prvo očistiti delove na koje se nanosi sprej. Promućkati bocu pre upotrebe. Sprej držati na udaljenosti od oko 25-30cm od površine na koju se nanosi i naneti dva tanka sloja.

UPOZORENJE:

Držati dalje od dece. Boca pod pritiskom. Držati daleko od izvora toplote, iskri, otvorenog plamena, temperature veće od 49 stepeni zbog mogućnosti eksplozije. Paziti da boca ne dođe u kontakt sa kablovima, el.žicama ili drugim elek.komponentama. Boca provodi struju i može uzrokovati električnu iskru. Koristiti u dobro provetrenom prostoru. Izbegavati udisanje spreja.

Kontakt sa kožom: Vodom i sapunom oprati izloženo područje.

Kontakt sa očima: Ispirati vodom 15 min. zatražiti lekarsku pomoć ako iritacija ne prestane.

U slučaju gutanja: Popiti veliku količinu vode i zatražiti lekarsku pomoć.

Udisanje: Izaći na svež vazduh i zatražiti lekarsku pomoć.